İçerikler

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ALKAN GÜNAY


İletişim Bilgileri

E-mail: niluferalkan@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 2941889

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Uludağ Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans

Tarih

Uludağ Üniversitesi

2005

Doktora

Tarih

Uludağ Üniversitesi

2010

   

 

 

 

Görevler:

Araştırma Görevlisi: 2002-2010

Araştırma Görevlisi Dr: 2010-2013

Yrd.Doç.Dr. 2013-...

 Yüksek Lisans Tezi: Bursa'da İpek Üretim ve Ticaretinin Doğu Ülkeleri ile Olan İlişkisi (15.-16.yy.lar), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2005.

Doktora Tezi: 18. Yüzyılda Osmanlı Taşra Yönetim Düzeninin Sosyo-Kültürel Yapıya Etkileri (Bursa Örneği), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2010.

 

Yayınlar:


Alkan, Nilüfer, "15. ve 16. Yüzyıllarda İran İpek Yolunda Kervanlar", Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa: 11, C.11, 2006, ss.141-157.

 

Alkan Günay, Nilüfer, "17. Yüzyılda Kurulmuş Bir Bursa Dergâhı: Üçkozlar", Journal of Turkish Studies, Vol. 32/I (In Memoriam Şinasi Tekin), Harvard University, 2008, 1-18.

 

Alkan Günay, Nilüfer, "Modernleşme Dönemi Bursa'sında Ulaşımdaki Gelişmeler", Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyum Kitabı (10-11 Nisan 2009), Ed. Cafer Çiftçi, Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa 2009, ss. 251-271.

 

Alkan Günay, Nilüfer, "Osmanlı Taşrasında Bir Yetki Alanı: Haremeyn-i Şerifeyn Teftiş Vekâleti Görevi ve Kapsamı", Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 26/2009, Ankara 2011, ss. 29-39.

 

Alkan Günay, Nilüfer, "A Social And Economical Analysis of An Application: The Confiscations in Late 18th Century Bursa", The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 11-15 July 2011, Retz, Austria.

 

 Alkan Günay, Nilüfer "An Analysis of Socail Structure: The Âyan in Bursa (1770-1800)", in the panel of Clio Harnessing the Spider: SNA (Social Network Analysis) of Ottoman Bursa (15th-20th Centuries), MESA's 45th Annual Meeting (1-4 Dc. 2011), Washington/USA.

  

Alkan Günay, Nilüfer, "19. Yüzyıl Başlarında Bursa'da Âyanlık ve Âyanlık Mücadelesi", Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa:22, c.22, Bursa 2012, ss.1-20.

Alkan Günay, Nilüfer, "Müsaderenin Sosyal ve Ekonomik Bir Analizi:18. Yüzyıl Sonlarında Bursa'da Yapılan Müsadereler", Belleten, Sa:277, no: 277,  2012, ss.793-815.

Projeler

KUAP(F)-2012/64 nolu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenen Projede Yürütücü (2012- )

Proje Adı: "18. Yüzyıl Osmanlı yönetim Düzeni Perspektifinden Hüdavendigâr Sancağı'nda Yörükler"

 

109K422 Nolu TÜBİTAK Destekli Projede Araştırmacı (2010- 2012)

Proje Adı: "Dağın İki Yüzü: Bursa'nın Dağ Yöresi Köyleri Göçmen Köylerine Yönelik Sosyal Ağ Analizi"

 

112K270 nolu TÜBİTAK Destekli Projede Araştırmacı (2012- )

Proje Adı: "Batmayacak Kadar Bağlantılı ya da Güçlü Olmak: Kadı Sicillerine Göre Osmanlı toplumunda Sosyal Ağlar ve Aktörler (1695-1700)"