Tel: +90 224 294 18 55
Email: tarih@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları

Tarih Bölümü Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları
Tarih Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ön gördüğü koşulları yerine getirdiklerinde devlet okullarında, özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Ayrıca arşivlerde el-yazma eser kütüphanelerinde, basım ve yayın kuruluşlarında uzman olmak mümkündür. Gerekli sertifikalara sahip tarihçiler, turizm, tanıtma ve rehberlik alanlarında da çalışabilirler. Bölüm mezunu tarihçiler, öngörülen genel nitelik ve yabancı dil ölçütlerini taşıdıkları takdirde Yüksek Lisans Programına kabul edilerek, sınavı kazanmaları durumunda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilecekleri gibi, üniversitelerin, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümlerinde Okutman olarak görev alabilirler.

Normal Örgün Öğretim*
2014 Taban Puanı: 338,09830 Tavan Puanı: 398,60199

İkinci Öğretim**:
2014 Taban Puanı: 320,92605 Tavan Puanı: 378,66909
Puan Türü: TS-2

* 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 1 yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmaya başlanmıştır.
** İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulanmamaktadır.