Tel: +90 224 294 18 55
Email: tarih@uludag.edu.tr

Yüksek Lisans

Programın Kısa Geçmişi

Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Yüksek Lisans programı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 25.09.1992 tarihinde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Tarih Bilim Alanı Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı ana bilim dalından oluşmaktadır.

Verilen Derece

Tarih Yüksek Lisans bilim alanı ikinci aşama derece sistemine tabidir. Öğrencilerin iki yıllık Yüksek Lisans eğitim planında yer alan 60 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisini sağlayan öğrenciler, Tarih Bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Kabul edilebilir alanlardan Lisans Diploması sahibi olma 2- Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden (ALES-SÖZ 55) gerekli puanı sağlama 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (ÜDS, KPDS, UÜDS, TOEFL IBT en az 50, TOEFL CBT en az 130, TOEFL PBT en az 450)

Önceki Öğrenmenin Tanınması

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarih Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Program Profili

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih alanı Yüksek Lisans Programının amacı öğrenciye tarih alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli araştırma yöntemleri, değerlendirme ve analiz yeteneklerini, vazgeçilmez etik kurallar/ ilkeleri kazandırmak ve tarih alanında belirli bir uzmanlaşma sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tarih Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler, Araştırma Görevlisi veya Okutman olarak üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilirler. Yeterli uzmanlık bilgi ve becerisine sahip oldukları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi gibi resmi kurumlar, el-yazması eserler kütüphanelerinde Bilim Uzmanı olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans Programında öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerden sınava girebilmesi için kuramsal derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 oranında devam etmiş olma şartı aranır. Derslerin sınavı yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yüksek Lisans programında AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79), CC (70-74) notlarını alan öğrenciler aldıkları dersi başarmış sayılırlar. Bu notlar dışında derse devam yükümlülüğünü yerini getirmeyen öğrencilere D (Devamsız) harfi verilir ve not ortalama hesabına FF olarak geçer. Uzmanlık alan dersi ve seminer çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere G (Geçer) notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Yüksek Lisans Programı ve ilişkili programların lisansüstü derslerinden 60 AKTS karşılığı ders alan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalamasına ve toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere Tarih bilimi alanında Yüksek Lisans Programı Diploması verilir.

Tarih Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı (2016-2017/Güz Dönemi) aşağıda sunulmuştur: