Tel: +90 224 294 18 55
Email: tarih@uludag.edu.tr

Doktora

Programın Kısa Geçmişi

Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.

Tarih Doktora programı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 05.05.2006 tarihinde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Tarih alanı Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı ana bilim dalından oluşmaktadır.

Verilen Derece

Tarih doktora bilim alanı üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Öğrencilerin dört yıllık doktora eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 180-240 AKTS kredisini sağlayan öğrenciler Tarih Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Kabul edilebilir alanlardan Yüksek Lisans Diploması sahibi olma. 2- Lisansüstü giriş sınavı ilgili türünden (ALES-SÖZ 55) gerekli puanı sağlama 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (ÜDS, KPDS ve TOEFL IBT en az 55, TOEFL CBT en az 134, TOEFL PBT en az 453)

Önceki Öğrenmenin Tanınması

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarih bilim alanı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden 3.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan toplam 180-240 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Doktora Diploması verilir.

Program Profili

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Alanı Doktora Programının amacı Yüksek Lisans eğitimiyle belirli düzeyde, tarih metodolojisi, yöntemleri, araştırma ve yazma becerileri edinmiş öğrencileri, Tarih Anabilim dallarında uzmanlaştırmak, Türk ve dünya tarihi ile ilgili ileri derecede bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektir.

 Mezunların İstihdam Profilleri

Tarih Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik hayatta Doktor unvanını kullanarak yayın yapabilir, gerekli dil ve yayın kriterlerini sağlayarak üniversitelerin ilgili kadrolarına başvuruda bulunabilirler. Akademisyenlik dışında uzmanlaştıkları alanlarla ilgili kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tarih Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik hayatta Doktor unvanını kullanarak yayın yapabilir, gerekli dil ve yayın kriterlerini sağlayarak üniversitelerin ilgili kadrolarına başvuruda bulunabilirler. Akademisyenlik dışında uzmanlaştıkları alanlarla ilgili kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Lisansüstü doktora ders programı, enstitülerin anabilim dallarında açılan enstitü zorunlu dersleri, anabilim dalı zorunlu ve seçmeli derslerinden oluşur. Doktora programında öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerden sınava girebilmesi için kuramsal derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Her ders için bir yarıyıl sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Derslerden başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Doktora programında AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79) notlarını alan öğrenciler dersi başarmış sayılırlar. Bu notlar dışında derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilere D (Devamsız) harfi verilir ve not ortalama hesabına FF olarak geçer. Uzmanlık alan dersi ve seminer çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere G (Geçer) notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Doktora Programı ve ilişkili programların derslerinden 60 AKTS karşılığı ders alan, tam metin özgün bir makaleyi, uluslararası indekslere giren dergiler veya üniversite senatosunca kabul edilen ulusal hakemli dergilerden birinde yayınlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 180-240 AKTS kredisine ve 100 üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) ağırlıklı not ortalamasına sahip öğrencilere Tarih Bilimi Alanında Doktora programı diploması verilir.

Tarih Bölümü Doktora Ders Programı (2017-2018/Güz Dönemi) aşağıda sunulmuştur: