Tel: +90 224 294 18 55
Email: tarih@uludag.edu.tr

Misyon ve Vizyon

Tarih Bölümü’nün Misyonu
Tarihi ulusallık, yerellik ve evrensellik boyutlarıyla, bilimsel ölçütler içinde yorumlama ve bilgiye ulaşma yeteneği kazanmış tarihçiler yetiştirmektir.

Tarih Bölümü’nün Vizyonu
Tarih Biliminin kapsamı içinde, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, diğer disiplinlerle işbirliği halinde ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştiren bir bölüm olmaya devam etmek ve daha iyiye ulaşma yolunda süreklilik, temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, zengin tarihsel materyal içeren Bursa ve yöresinde yüzey araştırmaları gerçekleştirilmekte, tarih biliminin veri tabanını oluşturan diğer kaynaklardan ve arşiv kayıtlarından elde edilmiş bilgiler analiz edilip nesnel sonuçlara ulaşan çalışmalar yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere Tarih Bölümü, Bursa’da ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlenmesine öncülük etmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası tarih kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği içinde çalışılmaktadır.