2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Ek Sınav (31. Madde) Başvuruları

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Ek Sınav (31. Madde) Başvuruları

Bursa Uludağ Üniversitesi Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereği en fazla iki dersten sınava girecek öğrencilerin dilekçelerini imzalayarak Fen-Edebiyat Dekanlığı Evrak Kayıt Bürosu’nda onaylatıp kayıt numarası aldıktan sonra Tarih Bölümü Sekreterliği’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçeler için başvuru tarihleri 4-5 Temmuz 2022’dir. Sınavlar 19 Temmuz 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://kalem.uludag.edu.tr/tr/document_categories?document=ek+s%C4%B1nav&commit=Arama+Yap#

Tarih Bölüm Başkanlığı