Tel: +90 224 294 18 55
Email: tarih@uludag.edu.tr

Tarih Bölümü

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1990 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Tarih Bölümü’nün Temel Amacı
Tarih Bölümü’nün eğitim-öğretime yönelik amacı, ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları siyaset, ekonomi, kültür, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektedir. Bu bağlamda, tarihe bilim olma niteliği kazandıran kaynak belgelerin ve araştırma yöntemlerinin öğretilmesine, geçmiş olayları, analiz etme ve yorumlama becerisinin kazandırılmasına yardım edecek, derslere yer verilmiştir. Bölüm, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı Ana Bilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek haber ve duyurularımıza anında erişebilirsiniz.

facebook

https://www.facebook.com/uludagfenedbtarih

twitter https://twitter.com/uludag_tarih